Tinten Groen
Wat is uw tint groen?

Bent u een rijke groene kostensnijder? Een onveranderlijke groene vrek? Een spaarzame groene filosoof? Of heeft u een andere tint groen? Corporate Facility Partners, Facility Management Nederland en Dutch Green Building Council hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop wij met de duurzaamheid van onze gebouwen omgaan. Hieruit zijn acht verschillende duurzaamheidssegmenten gedefinieerd: acht tinten groen. De segmenten komen voort uit een wetenschappelijk onderzoek onder 331 eindgebruikers van gebouwen in Nederland.

Door het beantwoorden van drie vragen, kunt u uw eigen groentint vaststellen. Ook vindt u een aantal tips om uw organisatie groener te maken. En u kunt de whitepaper van het onderzoek downloaden.


Beantwoord drie vragen en bekijk uzelf door een groene bril.

Vraag één
Bent u bereid om te investeren in het verduurzamen van uw gebouw(en)? En zo ja, met welke maximale terugverdientijd?
Vraag twee
Wat is de belangrijkste doelstelling wanneer uw organisatie investeert in duurzaamheid?
Vraag drie
Gaat u actief op zoek naar informatie over duurzaamheid door beuzen/congressen te bezoeken, of magazines te lezen of websites te bezoeken?
Rijke groene kostenjager
Intuïtieve groene investeerder
Kijken, kijken niet kopen / Expert zonder budget
Onveranderlijke groene vrek
Spaarzame groene filosoof
Apatische groene dromer
Doortastende groene koploper
Ondernemende groene doener
U bent een…